KEOP-7.9.0/12-2014-0030 Regionális Vízmuvek tervezett napenergia hasznosítását célzó fejlesztések projekt elokészítése KEOP-7.9.0/12-2014-0001 Szennyvíziszap hasznosítása az öt Regionális Vízmuben fejlesztési projekt elokészítése

 Nyomtatóbarát verzió  
Diagnosztika

Ebben a rovatban a DRV Zrt. Ipari Szolgáltató Üzeme által végzett diagnosztikai tevékenységekről olvashat.


Vízveszteség felkutatása SEBA típusú mérőkocsival

Az ivóvíz-szolgáltatás csővezetéken történő megvalósításának egyik súlyos gondja, hogy a vezetékek meghibásodása folytán a termelt és értékesített víz különbsége - az úgynevezett hálózati vízveszteség - esetenként igen magas lehet. Repedések, szivárgások a csőhálózaton nehezen fedezhetők fel szemrevételezéssel, ezért rendszerbe állítottuk a vízveszteségmérő műszercsaládot. A vízveszteség - elemző eljárás a tervszerű, rendszeres hálózatvizsgálat jelenleg legkorszerűbb és legeredményesebb módja. A vízveszteség-elemzés módszerének alapja az úgynevezett “nullfogyasztás”, vagy minimumfogyasztás. Célszerűen választott körzetnagyság esetén elérhető, hogy a folyamatosan változó vízfogyasztásnak rövid mérési periódus alatt 2 - 3 alkalommal nulla vagy következetesen azonos minimumértéke legyen. Az ismétlődően megjelenő azonos minimumfogyasztás hiba jelenlétére utal. A leválasztott hálózatrész fokozatos szűkítésével behatárolhatjuk a hibahelyet két tolózár közötti vezetékszakaszra.

A pontos meghatározás ezek után korrelációs eljárással történik. Minden mérés után jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a mérés helyét, időpontját, a levizsgált vezeték átmérőjét, a mért veszteséget, a veszteséget okozó sérülés helyét és a meghibásodás jellegét.

A mérőkocsi beépített és mobil felszerelése tehát lehetővé teszi a hálózat komplex vizsgálatát: a vízveszteség meglétének és mértékének ismeretétől a hiba pontos helyének megállapításáig.

Ezen alapvető funkción kívül azonban még további értékes információk forrása:

Videokamerás csatornavizsgálat RICO EAB berendezéssel

A különböző átmérőjű és anyagú csatornák használatuk és üzemeltetésük során külső és belső környezeti hatásoknak vannak kitéve (agresszív talajok, a csatorna nyomvonalát érintő bontások, szulfidképződés, gyökérbenövés, stb.). A Rico rendszerű csatornavizsgáló készülék lehetőséget nyújt a fent jelzett belső állapotfelméréshez, 160-800 mm-ig bármilyen anyagú, maximum 350 m hosszúságú csatornaszakasz megbontás nélküli vizsgálatához. A berendezés gépkocsiba építve gyakorlatilag bárhol használható, külső tényezőktől (áramellátás, stb.) függetlenül.

A csatornakamerával végezhető vizsgálatok:

A vizsgált csőszakaszról színes felvétel készül, melyen látható a kiindulóponttól mért távolság, a csatorna lejtése és átmérője. Bármilyen szöveg, felirat megjelenítése lehetséges a felvételen.

A vizsgálat megkezdése előtt a csatornák tisztítása szükséges!

Ivóvíz kutak videokamerás vizsgálata CUES Versa Well kamerarendszerrel 300 m-ig.

A pásztázó és billenő kamerarendszer segítségével a mélyfúrású kutak teljes körű vizuális vizsgálatát végezzük, és színes felvételen rögzítjük a kamera által látottakat. A képernyőn megjelentetjük a kút adatait, hibahelynél szöveges megjegyzés jeleníthető meg. A kamerás vizsgálat után szondás vizsgálat következik.

A vizsgálat az alábbi szempontokra terjed ki: 

A vizsgálat megkezdése előtt a szivattyút és szerelvényeit ki kell építeni a kútból!

Várjuk szíves érdeklődését, megrendelését!

Bővebb információ: 

 Szervezeti egység:

 Ipari Szolgáltató Üzem

 Postacím:

 8601 Siófok, Pf. 59. 

 Telephely:

 Balatonszéplak-alsó, Tóközi út

 Telefon:

 84 / 501-166

 Fax:

 84 / 501-297

 E-mail:

 ipszuzem@drv.hu

 Üzemegységvezető:

 Kelemen Péter

 Tel.: 84 / 501-313

 E-mail: kelemen.peter@drv.hu

Készítette: Wildom.