Biztonságpolitika

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. hosszú távú stratégiai célja a biztonságos víziközmű-szolgáltatás folyamatos fenntartása, amely komplex biztonságpolitika kialakítását és következetes megvalósítását teszi szükségessé.

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. feladata és felelőssége, hogy ellátási területén minden körülmények között biztosítsa fogyasztói részére a kifogástalan minőségű ivóvizet a megfelelő mennyisében. A folyamatosan megbízható, kiváló minőségű víziközmű-szolgáltatás teljesítése csak a biztonság iránt elkötelezett, érzékeny, megbízható munkavállalói közreműködéssel, mind fizikai, logikai, informatikai szempontból védett környezetben, átlátható, világos, minden fázisban ellenőrizhető folyamatok során érhető el.

Fogyasztóink egészségének megóvása érdekében felkészültünk a biztonságos vízellátást veszélyeztető tényezők kiküszöbölésére.

A biztonságot olyan folyamatnak tekintjük, amely rendszeres felülvizsgálatot, folyamatos elemzést, értékelést és fejlesztést igényel.

Szolgáltatási tevékenységünket minél magasabb biztonsági színvonalon kívánjuk ellátni, melynek megvalósításában számítunk fogyasztóink és partnereink előremutató észrevételeire, javaslataira.

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. vezetése stratégiájának, szervezeti működésének kialakításakor, fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása során a biztonságot befolyásoló kockázati tényezők ismeretében hozza meg döntéseit. A fizikai és logikai biztonság mellett – korunk technikai színvonalának megfelelően – az informatikának is alkalmazkodni kell a modern adatfeldolgozás követelményeihez éppúgy, mint a belső és külső támadók kreatív potenciáljához. Minőségi, környezet- és egészségvédelmi, munkabiztonsági és a vízellátás biztonságával kapcsolatos megfelelésünket intézkedéseinkkel folyamatosan és naprakészen valósítjuk meg és értékeljük azokat.

A biztonságos víziközmű-szolgáltatást munkatársaink tudásának folyamatos fejlesztésével, az üzleti, a jogi és a szerződéses biztonsági kötelezettségek betartásával valósítjuk meg.

Társaságunk vezetői és munkavállalói elkötelezettek a biztonságpolitikában megfogalmazottak betartásában, feladataik maradéktalan ellátását a benne foglaltak szellemében látják el.

2012