1. Új ivóvízbekötés létesítése, bekötés áthelyezése 

A műszaki előírások előzetes egyeztetése után tervet kell készíttetnie szaktervezői jogosultsággal rendelkező mérnökkel, amit ezután engedélyeztetésre kell benyújtania a Társasághoz. Amennyiben a terv engedélyezésre került, be kell fizetnie a DRV Zrt. által a bekötés díjára vonatkozóan kalkulált összeget, majd el kell végeztetnie a bekötéshez szükséges földmunkákat és ki kell alakíttatnia a vízmérőaknát. Ha mindezek megtörténtek, egyeztesse le a bekötés időpontját a DRV Info Vonalon. Ezt követően munkatársaink kiszállnak a helyszínre és elvégzik a bekötés kiépítését.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumokért látogasson el Online Ügyfélszolgálatunkra!

Az ügyintézés menete:

1.   Előzetes tervegyeztetés (közműegyeztetés)
2.   Tervengedélyezés
3.   Ivóvízbekötés előkészítése
4.   Bekötés díjának befizetése, időpont-egyeztetés
5.   Bekötés kiépítése

Megrendelés csoportos mellékmérő plombálásra és nyilvántartásba vételre

Elkülönített locsolási célú mellékvízmérők felszerelése tájékoztató

Közműnyilatkozat megrendelése tájékoztató

Szolgáltatás szüneteltetése - megszüntetése - újraindítása megrendelő

Szolgáltatás szüneteltetése - megszüntetése - újraindítása tájékoztató

Tervengedélyezés megrendelő formanyomtatvány

Új ivóvízbekötés kiépítése - bekötés áthelyezése tájékoztató

Új szennyvízbekötés kiépítése tájékoztató

 

2. A mellékvízmérővel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

A mellékvízmérő a bekötési vízmérővel rendelkező ingatlan (pl. társasház) elkülönített (egyedi) vízhasználatának mérésére és elszámolására szolgál.

A mellékvízmérő a szolgáltatási ponton túl, a házi ivóvízhálózaton kerül felszerelésre, és a Felhasználó tulajdonát képezi. Ezért valamennyi, a mellékvízmérővel kapcsolatosan felmerülő költség (pl. hitelesítés, csere, meghibásodás, stb.) a Felhasználót terheli.

A mellékvízmérő tulajdonosával az elkülönített vízhasználatra a Szolgáltató mellékszolgáltatási szerződést köt. A mellékszolgáltatási szerződés megkötésének feltétele, hogy az ingatlan bekötési vízmérőjére vonatkozó szolgáltatási szerződés meg legyen kötve, és a mellékvízmérőknek a házi vízvezeték hálózatba történő beépítéséhez a bekötési vízmérő szerinti Felhasználó (pl. közös képviselő) előzetes hozzájárulását adja.

A mellékvízmérőre vonatkozó vízdíjszámla kiállításának feltétele a mellékvízmérő hitelessége, melyet a Felhasználónak kell biztosítani. Amennyiben a Felhasználó a mellékvízmérő hitelességét nem biztosítja, úgy a Szolgáltató a mellékvízmérőre vonatkozó szerződést 15 napos határidővel felmondhatja. A bekötési vízmérő hitelességének biztosítása a Szolgáltató feladata.

Megállapodás hiányában teljes körű mellékmérősítés esetén is a bekötési mérőn (főmérőn) mért vízmennyiség ellenértékére jogosult a Szolgáltató.

Mellékmérő felszerelési igény esetén szaktervezői jogosultsággal rendelkező mérnökkel meg kell terveztetnie belső ivóvízhálózatán elhelyezni kívánt mérő helyét, típusát, átmérőjét, amit a Társasággal engedélyeztetnie kell. Az engedélyezett tervnek megfelelően fel kell szereltetnie a mellékvízmérőt, amit egy előre leegyeztetett időpontban munkatársaink átvesznek és leplombálnak.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumokért látogasson el Online Ügyfélszolgálatunkra!

Az ügyintézés menete:

1.   Tervengedélyezés
2.   Időpont-egyeztetés, a mellékmérő átvétele

3. Új szennyvízbekötés létesítése

A közcsatornába csak olyan összetételű és minőségű szennyvizet szabad bevezetni, amelynek tisztítására a szennyvíztisztító telep tisztítóberendezése alkalmas, tilos olyan szennyvíz bevezetése, amely a dolgozók egészségét veszélyezteti, illetve a szennyvízcsatorna állagára, a berendezések működésére káros hatású. A tulajdonos köteles megakadályozni a felszíni csapadék és talajvíz közcsatornába jutását, a házi csatornát állandóan üzemképes állapotban fenntartani, az ellenőrzést lehetővé tenni és elősegíteni.

Amennyiben ingatlanának bekötővezetéke nem a szennyvízelvezető törzshálózattal együtt épült ki, szaktervezői jogosultsággal rendelkező mérnökkel tervet kell készíttetnie a bekötésről, melynek műszaki megvalósíthatóságáról előzetes egyeztetést kell lefolytatni, majd a tervet engedélyeztetésre be kell nyújtania Ügyfélszolgálatunkra. Ezt követően el kell készíttetnie a bekötéshez szükséges földmunkákat. Ezután történhet meg a törzshálózatra való közműrákötés, melyet csak szakkivitelező végezhet el a Társaság szakfelügyelete mellett.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumokért látogasson el Online Ügyfélszolgálatunkra!

Az ügyintézés menete:

1.   Előzetes tervegyeztetés (közműegyeztetés)
2.   Tervengedélyezés
3.   Szennyvízbekötés/szakfelügyelet megrendelése, időpont-egyeztetés
4.   Szennyvízbekötés kiépítése/szakfelügyelet biztosítása
5.   Szennyvízbekötés üzembe helyezése

4. Locsolási célú mellékvízmérő létesítése

Szaktervezői jogosultsággal rendelkező tervezővel készített tervet kell benyújtania Ügyfélszolgálatunkra, majd az engedélyezett tervnek megfelelően ki kell alakíttatni a locsolóvíz-mérőhelyet. Ezt követően időpont egyeztetés után munkatársaink kimennek a helyszínre, és leplombálják a locsolóvízmérőt.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumokért látogasson el Online Ügyfélszolgálatunkra!

Az ügyintézés menete:

1.   Tervengedélyezés
2.   Időpont-egyeztetés, locsolómérő átvétele 

5. Szolgáltatás szüneteltetése, megszüntetése

A szolgáltatás megszüntetése az ingatlan leválasztását jelenti a törzshálózatról a bekötővezeték közterületi szakaszán. A szüneteltetés a bekötővezeték vízmérőaknában való ledugózása. Szüneteltetés legfeljebb 6 hónapos időszakra igényelhető.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumokért látogasson el Online Ügyfélszolgálatunkra!

Az ügyintézés menete:

1.   Megrendelés
2.   Időpont-egyeztetés
3.   Szolgáltatás szüneteltetése, megszüntetése