Vissza

Illegális csapadékvíz-bevezetések felderítésére irányuló projektet indít a Társaság

Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy Társaságunk 2017-ben tovább folytatja a szennyvízcsatorna használat szabályszerűségének ellenőrzését a teljes szolgáltatási területén. Az ellenőrzés célja a csapadékvíz közcsatornába történő illegális bevezetésének a felderítése. A projekt szükségességét indokolja, hogy a jogszabályi tiltás ellenére a felhasználók egy része a csapadékvizet a szennyvízcsatornába vezeti, amely adott esetben súlyos következményekkel is járhat. Az esővíz közcsatorna-hálózatba juttatása nagyobb esőzések alkalmával a szennyvíztisztító mű túlterhelését és károsodását, az alacsonyabban fekvő területek elöntését, valamint a szennyvízelvezetés és -tisztítás költségeinek növekedését is okozhatja, ezáltal a Felhasználóknak is többletkiadást jelent.

A művelet elvégzésére használt berendezés emberi egészségre ártalmatlan jelzőfüstöt juttat a csatornába, ami illegális bekötés esetén az érintett ház ereszcsatornáján keresztül jut ki a szabadba.

A szabálytalanság feltárása esetén, amennyiben a Felhasználó nem tudja hitelt érdemlően bizonyítani az illegális csapadékvíz-bevezetés kiépítésének dátumát, akkor a DRV Zrt. öt évre visszamenőleg kiszámlázza a csapadék miatt keletkezett többlet szennyvíz díját, illetve 30 napos határidőt biztosít a helyzet megszüntetésére. Azokkal szemben, akik a felszólításnak nem tesznek eleget, és a szabálytalanságot határidőre nem szüntetik meg, a Társaság kötbért állapít meg és számláz ki, amely a korábban kiszabott szennyvízdíj nettó összegének ötszöröse.

A felderítések helyszínei és azok időpontjai a Társaság honlapján elérhetőek lesznek a Felhasználók számára.

Ezúton kéri a Társaság szíves megértésüket a felderítés során okozott esetleges kényelmetlenségekért. Egyúttal együttműködésüket kérjük a szabálytalan csapadékelvezetések megszüntetésében, hogy elejét vehessük a komoly károkat okozó elöntéseknek.


A+ A-